Køkken

Køkkenet

Som en del af køkkenholdet sørger du for at stævnets deltager får mad. Du er med til at lave maden og server denne for de sultne deltagere. Du kan tilmelde dig en eller flere vagter inden for de tre tidsrum. Vagterne er delt op i tre hold, nemlig morgen, middag og aften hold.

Frivillig?

Uden frivillige kommer vi ikke særlig langt med stævnet!  Vi har brug for frivillige inden for følgende områder:

  • Kiosk
  • Køkkenet
  • Dommerbord
  • Service/skolevagter